Locatie: Amsterdam en Zaanstreek

Opdrachtgever: Funderingstechnieken De Coogh

Project: het maken van een nieuwe fundering/kelder onder een bestaand pand. In samenwerking met De Coogh zijn wij in een begin stadium samengekomen om te praten over het bewapenen van de fundering van het pand. Als de definitieve wapeningstekening is gemaakt komen wij te plaatsen kijken hoe de situatie is en controleren wij de maten. Dit heeft als voordeel dat de betonwapening past en mogelijk kunnen prefab elementen gelast worden in onze buigcentrale te Alkmaar. Dit alles levert een kortere bouwtijd op.

Funderingstechnieken De Coogh biedt naast het heien, vijzelen en aanbrengen van een stalen damwand, ook compleet funderingsherstel aan. Dit betekent het volledige traject van ontwerp en berekenen van de nieuwe fundering. Funderingstechnieken De Coogh werkt uitsluitend met betrokken partijen zoals P. de Boorder & Zoon B.V., die weten waar ze mee bezig zijn, die zorg en aandacht besteden aan hun werk.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen, van de werken van Funderingstechnieken De Coogh.

Back To Top